Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri de către: PRO NAILS ACADEMY SRL prin intermediul site-ului online www.luxnailsbrands.ro , către cumpărător. Astfel, următorii termeni vor însemna: Cumpărător – persoană fizică sau juridică, care emite o Comandă. Vânzător – PRO NAILS ACADEMY SRL CUI Punct de lucru/Adresa corespondenta – Orice produs, inclusiv documentele menționate în comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului Comanda – document electronic prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile, iar Cumpărătorul este de acord să le primească și să facă plata acestora. Contract – O Comanda confirmată de către Vânzător. Drepturi de proprietate Intelectuala – dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor asa cum sunt precizate în Comandă.


1. Documente contractuale
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
2. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
3. Termeni si conditii
Dacă Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Cumparatorului. Vanzatorul nu considera în nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail).

2. Dreptul de proprietate intelectuala (DPI)
Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vanzator. De asemenea, numele produselor, precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului. Orice semnalarea incalcarii drepturilor de autor se va face în scris, pe email la contact@luxnailsbrands.ro.


3. Facturare
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plata sunt specificate în Comanda. Vanzatorul va emite către Cumparator o factura pentru Bunurile livrate, obligația Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Toate prețurile produselor puse la vânzare pe site-ul www.luxnailsbrands.ro conțin TVA.


4. Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile în sistem de curierat către Cumparator, în rețeaua curierului CARGUS. Tarife de transport: 1. Taxa standard de transport. *Doar in localitatile in care CARGUS nu percepe taxa pe km exteriori. Termenul de livrare este de 1-3 zile lucratoare de la predarea coletului catre firma de curierat Livrarile Internationale: Taxa de transport o vedeti la detaliile despre livrari. Livrarile Internationale se vor onora doar in statele membre ale Uniunii Europene. Termen de livrare 3-8 zile lucratoare de la predarea coletului catre firma de curierat


5. Transport – Ambalare

Vanzatorul se descarca de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile în momentul predarii acestora către societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau către reprezentantul Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.


6. Acceptare
Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile menționate în Comanda, sau conform altei înțelegeri stabilite intre Vanzator si Cumparator. (schimbare a produselor, etc)


7. Garanții
Toate produsele comercializate de catre site-ul www.luxnailsbrands.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

8. DREPT DE RETRAGERE

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun  în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a Bunului.

Persoanele fizice beneficiaza de un drept de retragere de la cursurile fizice organizate de catre www.luxnailsbrands.ro pe care il pot exercita inainte cu 14 zile calendaristice de la data inceperii cursului. www.luxnailsbrands.ro va restitui toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Cursantului in termen de 10 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul inscrierii.

In cazul in care Cursantul (persoana fizica) a achitat avansul si doreste sa se retraga inainte de inceperea programului de formare, insa cu mai putin de 14 zile calendaristice inainte de data inceperii cursului, suma avansului nu va fi restituita (exceptie cazurile de Forta Majora).

In cazul in care Cursantul (persoana fizica) a achitat cursul integral si doreste sa se retraga inainte de inceperea programului de formare cu mai putin de de 14 zile calendaristice inainte de data inceperii cursului www.luxnailsbrands.ro va retine suma avansului , iar diferenta va fi restituita cursantului. Persoanele Juridice nu beneficiaza de dreptul de retragere. În cazul în care doriți să returnați un produs comandat de pe site, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email: contact@luxnailsbrands.ro, telefonic la nr: +4075492999 Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete, adresa la care s-a făcut livrarea, numărul comenzii, produsele pe care doriți să le returnați și prețul acestora, precum și, dacă optați pentru modalitatea de rambursare a sumei plătite în cont, datele de cont în care doriți să vi se ramburseze suma plătită.

În cel mai scurt timp, veți primi prin email o confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră de retragere. Cererea de retragere va fi primită numai dacă respectați termenul de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului la adresa de livrare comunicată cu ocazia plasării comenzii.

Produsele trebuie sa respecte condițiile de retur de mai jos: Produsul pe care îl returnezi trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit cu etichetele inițiale intacte și însoțit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat. Nu vor fi acceptate retururile pentru produsele care prezintă semne de utilizare sau care se află într-o altă stare decât cea din momentul primirii lor de către client. Art. 14, Alin. 3 din O.U.G. Nr. 34/2014: „Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și functionării produselor.”

Vă recomandăm păstrarea completă a ambalajului și accesoriilor cu care este însoțit produsul.

Returnarea unui produs fără ambalaj sau fără alte accesorii ale ambalajului, va duce la diminuarea valorii produselor  între 5% și 20%.

Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.

Dacă produsul suferă deteriorări pentru care consumatorul este responsabil, ne rezervam dreptul de a solicita o diminuare a valorii produsului  pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil) sau, la opțiunea clientului, îi vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

Acesta clauza se aplica conf. O.U.G. 34/2014, în cazul achiziționării de produse folosind tehnicile de comunicare la distanta. Pasul 3. Îți restituim banii sau schimbăm produsul În momentul în care produsul va ajunge la sediul nostru vom verifica dacă respectă condițiile de retur menționate mai sus și vom finaliza returul în funcție de opțiunea dvs, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract sau în 72 de ore de la recepționarea coletului, în cazul în care coletul ajunge mai târziu de a 12-a zi.

Dreptul de retragere nu se aplică în cazul clienților persoane juridice. Produsele achizitionate de persoane juridice (firme, PFA, fundații, societăți nonprofit) nu beneficiază de condițiile menționate mai sus în ceea ce privește dreptul de retragere din contract. Operatorii noștri vă vor oferi suport în alegerea modalității de returnare și vă vor oferi detaliile necesare cu privire la adresa de expediere a produselor, ambalare sau contactarea firmei de curierat.


9. Forta Majora
Nici una din parti nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forta majora. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

9.a. Exceptand cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care-i incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forta majora.

9.b. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat si în mod complet, producerea acestuia și sa ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

9.c. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligatie numai în cazul în care evenimentul o impiedica sa o ducă la bun sfarsit.

9.d. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 9.e. Partea care invoca evenimentul de forță majoră trebuie sa facă dovada imposibilitatii executarii obligatiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 10.c.


10. Litigii
Orice litigiu aparut intre Cumparat va fi rezolvata prin cale amiabila. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata din Romania.

10.a. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor si/sau al oricarui continut trimis de catre www.luxnailsbrands.ro Utilizatorului/Clientului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel puțin cu prezentele „Termeni și condiții de utilizare”.

10.b. Orice disputa cu referire la prezentele „Termeni si Conditii” care ar putea sa apară intre CLIENT / UTILIZATOR si www.luxnailsbrands.ro se va rezolva pe cale amiabila.

10.c. www.luxnailsbrands.ro nu raspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor. 10.d. Orice dispută de orice fel (exclusiv art. 11.b) care ar putea să apară intre UTILIZATOR si www.luxnailsbrands.ro sau partenerii sai se va rezolva pe cale amiabila. Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat in instanța, în conformitate cu legile romane in vigoare.

10.e. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

10.f. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.


11. VANZARE ONLINE
11.a. Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care poseda sau isi creeaza un cont

11.a.1. Pentru a i se permite accesul la serviciu UTILIZATORUL va trebui sa accepte prevederile documentului.

11.a.2. www.luxnailsbrands.ro poate limita accesul clientului la serviciu, in funcție de comportamentul sau anterior.

11.a.3. Este interzisă partajarea unui cont intre mai mulți clienți.

11.a.4. În situația în care se descoperă accese de acest gen, magazinuldeunghii.ro își rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul CLIENTULUI la continut sau serviciu. Produse și servicii

11.b.1. PRO NAILS ACADEMY SRL poate publica pe site informațiile despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt tert cu care PRO NAILS ACADEMY SRL are încheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada și în limita stocului disponibil.

11.b.2. Produsele și/sau serviciile achizitionate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al CLIENTULUI.

11.b.3. www.luxnailsbrands.ro poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor clienți.

11.b.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site includ TVA.

11.b .5. Facturarea produselor achizitionate se face exclusiv în RON.

11.b.6. În cazul platilor online PRO NAILS ACADEMY SRL nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai clientul.

11.b.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor si/sau serviciilor disponibile pe site (texte / imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea PRO NAILS ACADEMY SRL, acestea fiind cu titlu de prezentare.

11.b.8. În descrierea produselor și/sau serviciilor magazinuldeunghii.ro își rezerva dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot sa nu fie incluse în costurile produselor respective. Valabilitatea ofertei 11.c.1. PRO NAILS ACADEMY SRL își rezerva dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea în prealabil a UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI.

11.c.4. Prețurile și disponibilitatea produselor comercializate de către PRO NAILS ACADEMY SRL pot suferi modificari ulterioare, acest lucru fiind influențat de factori externi precum politica de prețuri a distribuitorilor sau disponibilitatea produselor pe stocul acestora. 11.c.6. CLIENTUL poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comanda, numai în perioada de timp cuprinsa între emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract doar în cazul în care metoda de plată aleasă de acesta este ramburs. 11.c.7. CLIENTUL poate renunța la produsele și/sau serviciile achizitionate prin contract, conform art. 8.9 Comanda online

11.d.1. CLIENTUL poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site.

11.d.2. Prin finalizarea comenzii CLIENTUL consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.

11.d.3. Prin finalizarea comenzii CLIENTUL consimte ca PRO NAILS ACADEMY SRL poate sa îl contacteze, în următoarele scopuri / situații, prin orice mijloc disponibil / agreat de PRO NAILS ACADEMY SRL, în funcție de scop/situație:

11.d.3.1. Validarea disponibilitatii produselor și a cantităților achiziționate de CLIENT.

11.d.3.2. Validarea de către CLIENT a contravalorii comenzii efectuate și incluzând în funcție de situație și alte servicii cu valoare adaugata (i.e. transport, etc)

11.d.3.3. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor. 11.d.4. PRO NAILS ACADEMY SRL poate denunța automat comanda efectuata de către CLIENT, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

11.d.4.1. datele furnizate de către CLIENT, pe site sunt incomplete sau incorecte

11.d.4.2. activitatea CLIENTULUI pe site poate si/sau produce daune de orice natura de partea PRO NAILS ACADEMY SRL și/sau partenerilor acestuia11.d.4.3. fără nicio justificare.

11.d.5. CLIENTUL poate renunța la o comanda efectuata, atunci cand este contactat conform 7.d.3.

11.d.6. Confirmarea de Inregistrare a Comenzii primita de catre CLIENT automat, nu creeaza obligatii contractuale și nu este o confirmare a faptului ca produsele sunt pe stoc. Comanda plasată online de către CLIENT, va fi considerată valida numai după confirmarea acesteia de către PRO NAILS ACADEMY SRL 11.d.6.1. Validarea comenzii de către Vanzator se face doar dacă:

11.d.6.1.1. Datele de Cumparator sunt complete și corecte;

11.d.6.1.2. Produsele din comanda Cumparatorului sunt disponibile;

11.d.6.1.3. Nu exista erori în sistem care ar putea genera prețuri greșite (ex.: valoare a prețului zero/Lei) 11.d.6.2. Acest moment marchează încheierea contractului de Vânzare-Cumpărare.

11.d.7. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea PRO NAILS ACADEMY SRL., fără ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciata în orice mod de pe urma incalcarii acestora.

11.d.8. În cazul în care un CLIENT își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către CLIENT înainte de momentul modificarii. 11.e. Comanda telefonică 11.e.1. CLIENTUL / UTILIZATORUL poate efectua comenzi telefonice asistat de un reprezentant PRO NAILS ACADEMY SRL. Termenii și condițiile menționate în acest document se aplică și în cazul comenzilor telefonice.

11.f. Contract și finalizare

11.f.1. PRO NAILS ACADEMY SRL va include în coletul expediat către CLIENT toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către CLIENT.

11.f.2. PRO NAILS ACADEMY SRL va facilita informarea CLIENTULUI asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sau contractul.

11.f.3. CONTRACTUL la care se adaugă documentele care atesta livrarea către CLIENT a produselor contractate de acesta, de partea PRO NAILS ACADEMY SRL, devine CONTRACT ONORAT.

11.g. Transport

11.g.1. Clientul poate opta numai pentru una dintre variantele de transport ale produselor/serviciilor achizitionate, disponibilă pe site, la momentul efectuarii comenzii, indiferent de tipul comenzii sale.

11.h. Calitate si garantii

11.h.1. Calitatea și garanția conformității produselor revine în totalitate PRO NAILS ACADEMY SRL

11.h.2. Calitatea și conformitatea oricărui alt produs sau serviciu furnizat de către PRO NAILS ACADEMY SRL, dar dobândit în urma contractarii acestuia de la un terț, revine în totalitate acestuia.